Nhân dịp khai trương khuyến mãi đặc biệt:

*Từ ngày 15/12 đến ngày 16/12  phát tặng miễn phí thuốc sổ giun cho tất cả thú cưng đến phòng khám.

* Từ ngày 15/12 đến ngày 22/12  Giảm giá 20% dịch vụ siêu âm và xét nghiệm sinh hóa.

* Từ ngày 15/12 đến ngày 22/12 Giảm giá 20% cho tất cả các dịch vụ spa.

* Từ ngày 15/12 đến ngày 22/12 Giảm giá 20% cho  các mặt hàng