Khám chữa tại nhà
Avatar
Hiện nay, việc nuôi thú cưng đã trở nên rất phổ biến tại Việt Nam, trong quá trình nuôi dậy, chắc chắn chúng sẽ có nhưng lúc ốm đau, bệnh tật...
Avatar