Điều trị nội
Avatar
Trong tình trạng cấp cứu, bệnh nặng thì cần được để lại bác sĩ theo dõi để đảm bảo tình trạng sức khỏe tốt nhất cho thú cưng.
Avatar