Phòng khám thú y Pet Heart chúng tôi thực hiện các dịch vụ xét nghiệm đối với thú cưng của bạn:

- Xét nghiệm máu.

- Xét nghiệm virus.

- Xét nghiệm nước tiểu.

- Xét nghiệm da.

 - Xét nghiệm phân.

- Kháng sinh đồ.