Chúng tôi cung cấp dịch vụ tiêm phòng vaccine đặc biệt, sử dụng loại vaccine đảm bảo với chính sách giá tốt để khuyến khích khách hàng:

  • Vaccine phòng dại
  • Vaccine 4 bệnh
  • Vaccine phòng 5 bệnh
  • Vaccine phòng 7 bệnh