Pet Heart cung cấp các dịch vụ spa như sau:

  • Tắm & vệ sinh
  • Cắt tỉa & tạo kiểu
  • Nhuộm lông
  • Làm móng
  • Lấy cao răng
  • Vệ sinh tai và mắt